Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık, hukuki konularda bilgilendirme hizmetini kapsamaktadır. Danışmanlık hizmeti soru-cevap şeklinde olabileceği gibi bir dava dosyasının, bir sözleşmenin veya bir mahkeme kararının ya da benzeri bir hukuki belgenin incelenerek yorumlanması şeklinde de olabilmektedir.

Devamı...